''S'asseuen i ell reclina el cap als braços d'ella 
Tots dos s'abracen 
Tots dos s'abracen 
Ah, com es podran oblidar mai!''

>
Iatre i Batafa
19
/177
Iatre i Batafa

Es miren de fit a fit 
Tots dos es miren de fit a fit 
immòbils. Ella 
abaixa els ulls 
Les mirades es busquen. Tornen 
a mirar-se de fit a fit 
Romanen abraçats 
Es desabracen 
Es contemplen sense adonar-se de res del que passa 
S'estrenyen en abraçada. Els ulls 
en els ulls 
S'asseuen i ell reclina el cap als braços d'ella 
Tots dos s'abracen 
Tots dos s'abracen 
Ah, com es podran oblidar mai!

JOAN BROSSA
El clavell i el martell, 1951