''Uns botins en una palangana plena de sang. 
A casa d’un obrer moribund, un rellotge de paret que riu 
en comptes de tocar les hores. 
Una galleda d’escombraries al portal d’un castell.''

>
Arreplec
21
/177
Arreplec

La burgesia suggereix al poeta les imatges següents: 
La combinació per a obrir caixes de cabals 
apuntada en una Bíblia. 
Que em planxen el vestit posat i em tiren 
sal al cafè amb llet. 
Un paraigua en un garatge ple de cendra de cigar. 
Un barret de copa damunt un armari negre. 
Un gerent que toca la campana. 
Un frac posat al mig d’un camp per espantar el ocells. 
Uns botins en una palangana plena de sang. 
A casa d’un obrer moribund, un rellotge de paret que riu 
en comptes de tocar les hores. 
Una galleda d’escombraries al portal d’un castell. 
Una balandra que voga en un mar roig-de-sang. 

JOAN BROSSA
Poemes entre el zero i la terra, 1951