''Crèdit nord-americà a Espanya. 
  De la premsa 

Salta a la cara. 
De la cara 
a les mans 
i del coll 
a la cara.''

>
La mosca
23
/177
La mosca

 Crèdit nord-americà a Espanya. 
  De la premsa 

Salta a la cara. 
De la cara 
a les mans 
i del coll 
a la cara. 
Salta a les mans. 
De les mans 
a la cara. 
Salta al coll. 
Del coll 
a les mans, 
de la cara 
al coll. 
Salta a la cara 
la mosca pesada. 
La mosca importuna 
que vola pertot arreu. 
La mosca, 
la mosca intolerable. 
Pertot arreu, 
a les parets, 
a les fustes, 
els mobles, 
les portes, 
el sostre, 
la mosca, 
la mosca intolerable. 

Hi ha papers matamosques 
i tasses de vinagre 
amb una gota de sucre 
que serveix de trampa. 

Una mosca 
diposita els seus ous 
en un tall de meló, 
diposita els seus ous 
al femer. 
Una mosca 
diposita els seus ous 
al femer. 
Una mosca 
diposita els seus ous 
a les flors, 
damunt el pa, 
a les escopidores 
i fins a les capses de cigars 
la tapa de les quals hagi quedat oberta.

JOAN BROSSA
Poemes entre el zero i la terra, 1951