''Els comerços tanquen. Sí, 
a baix els feixistes! 
La policia és apedregada.''

>
12 de març de 1951, a les 11 del matí
24
/177
12 de març de 1951, a les 11 del matí

  La intentona logró un éxito inicial... 
   De la premsa 

La manifestació bolca 
i crema un tramvia. 
Reparteixen impresos 
i proclames per Barcelona. 
       Baixa 
una manifestació que clama sense parar. 
Els comerços tanquen. Sí, 
a baix els feixistes! 
La policia és apedregada. 
Llancen per les finestres del Govern Civil draps impregnats 
 de benzina. 
Es forma una altra manifestació. Marxen homes pel carrer. 
Han cessat les explosions. 

A la dreta, l'impacte d'una bomba.

JOAN BROSSA
Poemes entre el zero i la terra, 1951