''Els déus amaguen el somni inventat que agitava les multituds inútils.''

25
/177
I

LA PAU

Veu 1 
L'home i res més que l'home.

Veu 2 
No servim de nodriment al prestigi de les àguiles.

Veu 1 
El pom vistós cedeix a la branca vigorosa.

Veu 2 
L'home i res més que l'home.

Veu 1 
Els déus amaguen el somni inventat que agitava les multituds inútils.

Veu 2 
L'home i res més que l'home.

Veu 1 
Han perdut l'or. Tanquen les portes, desolats, més enllà del cercle polar.

Veu 2 
L'home i res més que l'home.

Veu 1 
L'home i res més que l'home.

Veu 2 
Flor de la vida.

Veu 1 
Cristall d'escalinata.

Veu 2 
Caverna entre muntanyes.

Veu 1 
L'home i res més que l'home.

Veu 2 
Por fregada.

Veu 1 
Centre germà.

Veu 2 
Em porto la copa als llavis.

Veu 1 
L'home i res més que l'home.

Veu 2 
El sol s'il.lumina ell mateix talment una central elèctrica.

Veu 1 
El matí en curs ve a esborrar el misteri.

Veu 2 
L'idioma rep un alfabet.

Veu 1 
Al puny, un esbart d'ocells,

Veu 2 
Desenterrem les escales.

Veu 1 
Cau la nit com un pagès negre.

Veu 2 
Quin soroll que se sent escala amunt!

Veu 1 
És la Isaura, que treballa amb la màquina de cosir.

Veu 2 
Gran mar, gran peix.

Veu 1 
Al carrer passa un jove treballador amb gorra.

Veu 2 
El món és per a nosaltres com una muntanya magnètica.

Veu 1 
Somio de fa temps set capitals de República.

Veu 2 
Encara resta caliu sota les cendres amarades?

Veu 1 
Cap a nosaltres s'adrecen totes les mirades.

Veu 2 
Malgrat que fossin d'or i d'argent les serres de l'univers...

Veu 1 
Malgrat que s'entenebrís al tard la resurrecció de l'escuma...

Veu 2 
Malgrat que se m'enfonsés la mà a la marea tèbia...

Veu 1 
Malgrat que guerres de llum desfessin les comarques...

Veu 2 
L'home i res més que l'home.

Veu 1 
L'HOME I RES MÉS QUE L'HOME!

JOAN BROSSA
Coral, 1951