''El sol fet gall ja torna a dur avantatge; 
Té la gola embussada de plomatge. 
El sol entaula baralla amb la lluna,  
     Allà a la plaça!''

>
Baralla de galls
27
/177
Baralla de galls

Vivor de foc! Els galls entaulen lluita! 
Un d'ells ja cau a l'aigua. Bona casta! 
Tenen raó tots dos: són sol i lluna 
     Buscant la posta.

Tots dos dotats de força gegantina, 
La lluna feta ocell porta avantatge 
Al sol, que en aquesta hora és variable 
     Punta de llança.

Ens ruixen els dos galls amb sang humana. 
Ai, gall amb la caputxa mal posada! 
Herbei i pedra ajuntes amb les potes, 
     Gall de baralla.

Mireu-li els ulls. Fregueu-li amb sang la cresta. 
L'un, obscurit plomatge amb taques blanques; 
L'altre, voltat de flama, amb llarga barba. 
     La lluna guanya!

El sol fet gall ja torna a dur avantatge; 
Té la gola embussada de plomatge. 
El sol entaula baralla amb la lluna,  
     Allà a la plaça!

JOAN BROSSA
Odes rurals, 1951