''El rellotge no espera mai ningú. 
Quan sigui l'hora d'anar-te a buscar, 
M'ho dirà.''

>
Les hores
43
/177
Les hores

El rellotge no espera mai ningú. 
Sempre camina.

El pensament em parla de tu. 
La fantasia no mou la memòria quan t'imagino, 
Quan retorno a tu amb el pensament. 
No poden ésser queixes les meves paraules: 
És cosa amorosa recordar-te.

El rellotge no espera mai ningú. 
Quan sigui l'hora d'anar-te a buscar, 
M'ho dirà. 
(Només em separen de tu unes hores.)

JOAN BROSSA
Festa, 1955