''Amb la mà esquerra estreny el seu punyal 
Funest feixista càlcul ple de merda 
Avança sota el pal.li el general.''

>
Contra l'amor...
44
/177
Contra l'amor...

Contra l'amor hi ha un llop llopàs culpable 
Miserable cervell cèntim lunar 
Ridícul als diaris detestable 
Comediant de Crist no per atzar 

Té llotja principesca dins l'estable 
Els timbals tallen la paraula al mar 
A l'ou del món s'hi genera el diable 
I el monstre que es permet és militar 

L'arbreda de tants ceptres ja l'esquerda 
L'empremta del seu polze criminal 
Se senya amb la mà dreta tota verda 

Amb la mà esquerra estreny el seu punyal 
Funest feixista càlcul ple de merda 
Avança sota el pal.li el general.

JOAN BROSSA
Coresforç, 1955