''L'horror al buit és un horror remot 
Per contestar la intriga tot és brut 
I en prosa dins el règim que no pot 
Alçar l'estat de guerra i ha vençut

Sense res més.''

>
La consigna
45
/177
La consigna

L'horror al buit és un horror remot 
Per contestar la intriga tot és brut 
I en prosa dins el règim que no pot 
Alçar l'estat de guerra i ha vençut

Sense res més. És com un pierrot 
Encadenat que crida amb un embut 
La tirania. Veig el pellingot 
Que pinta al meu davant la joventut

I bufetejo roques sense guants 
No li descuren les crestes un vol 
De rates de sotana i mendicants

Or endins Mentrestant l'home està sol 
Vora l'abisme Però els governants 
S'han dit A més problemes més futbol.

JOAN BROSSA
Coresforç, 1955