''El públic 
Dubtava que fos un artista sol 
El qui feia tots els papers. 
                                    A l'últim 
El reclamava en escena i cada vegada 
Entrava amb el frac de color diferent.''

>
Olympia 1900
48
/177
Olympia 1900

Frègoli 
Entrava en escena de frac i pantalons 
Ajustat fins al genoll, amb un clavell 
Blanc al trau, i recitava el pròleg 
De la farsa. Després reapareixia 
Transformat en marit, inspector 
De policia i successivament 
En la muller, en un jove amant 
I en un vell, sord com una tàpia; 
Tot això canviant en un batre d'ulls 
I cantant de baríton, de contralt, 
De tenor o de baix. El públic 
Dubtava que fos un artista sol 
El qui feia tots els papers. 
                                    A l'últim 
El reclamava en escena i cada vegada 
Entrava amb el frac de color diferent.  

JOAN BROSSA
Poemes de París, 1965