''Ai 
Ton 
així 
no ''

51
/177

Ai 
Ton 
així 
no 
pots 

Ai 
Ton 
així 
no 

Ai 
Ton 
així 

Ai 
Ton 

Ai 

JOAN BROSSA
Poemes irregulars, 1958