''Es presenta una dona tot netejant-se les mans 
  amb el davantal.''

52
/177

Es presenta una dona tot netejant-se les mans 
  amb el davantal. 

JOAN BROSSA
Poemes irregulars, 1958