''Retalleu els mots d'aquest 
poema, ordeneu-los com us plagui 
i tindreu unes creences.''

53
/177

El Confucianisme 
El Cristianisme 
El Bramanisme 
El Mahometisme 

és més fals 
és fals 
és diví 
és fals 

Retalleu els mots d'aquest 
poema, ordeneu-los com us plagui 
i tindreu unes creences. 

JOAN BROSSA
Poemes irregulars, 1958