''Ulleres, amb grans celles 
i bigotis. 
Canvi complet de fisonomia.''

61
/177

Ulleres, amb grans celles 
i bigotis. 
Canvi complet de fisonomia. 

JOAN BROSSA
Un, i no dos, 1960