''Voleu llegir una estona? 
No, no. 
Voleu que fem una estona de conversa? 
No; poseu la televisió, si us plau.''

64
/177

Voleu llegir una estona? 
No, no. 
Voleu que fem una estona de conversa? 
No; poseu la televisió, si us plau.

JOAN BROSSA
Cau de poemes, 1960