''Callar és sac d'errades. 
Més val perdiu en mà que dues en l'aire. 
Escoltaràs, miraràs i si res veus ho callaràs. 
Qui no s'arrisca no passa el mar.''

69
/177

Callar és sac d'errades. 
Més val perdiu en mà que dues en l'aire. 
Escoltaràs, miraràs i si res veus ho callaràs. 
Qui no s'arrisca no passa el mar. 

Home, com quedem?

JOAN BROSSA
Poemes civils, 1960