''Escric aquest 
poema a la sorra i l'esborro 
de seguida.''

70
/177

Escric aquest 
poema a la sorra i l'esborro 
de seguida. 

JOAN BROSSA
Els ulls i les orelles del poeta, 1961