''Els subjectes, els verbs i els adverbis, 
ja vestits d'altra manera, tornen 
a escena. Resta un grup 
d'adjectius mirant pel 
forat del teló.''

>
Entreacte
72
/177
Entreacte

  Homenatge a Pompeu Fabra 

Els mots corren a canviar-se 
de vestit. Baixen els telons, i les bambolines 
vénen de nou damunt els bastidors. 
Els subjectes, els verbs i els adverbis, 
ja vestits d'altra manera, tornen 
a escena. Resta un grup 
d'adjectius mirant pel 
forat del teló. 

El poema següent ara començarà.

JOAN BROSSA
Els ulls i les orelles del poeta, 1961