''Si, havent disparat al vol, el capellà 
cau a terra, el tirador podrà reemplaçar 
el cartutx del segon tret...''

>
Tir al capellà carca
73
/177
Tir al capellà carca

Si, havent disparat al vol, el capellà 
cau a terra, el tirador podrà reemplaçar 
el cartutx del segon tret, amb la  
condició de fer-ho sense moure's 
del seu lloc.

JOAN BROSSA
Els ulls i les orelles del poeta, 1961