''Ninot 
que porta un 
pes a la base i que, 
desviat de la seva posició 
vertical, es torna a posar 
dret.''

>
Saltamartí
77
/177
Saltamartí

Ninot 
que porta un 
pes a la base i que, 
desviat de la seva posició 
vertical, es torna a posar 
dret. 

El poble. 

                        Escrit l'any 1963

JOAN BROSSA
El saltamartí , 1969