''Em miro 
en un mirall de mà 
on hi ha pintats uns bigotis, 
i procuro que les ratlles 
em vinguin damunt 
el llavi de dalt.''

>
Els bigotis
78
/177
Els bigotis

Em miro 
en un mirall de mà 
on hi ha pintats uns bigotis, 
i procuro que les ratlles 
em vinguin damunt 
el llavi de dalt. 

JOAN BROSSA
El saltamartí , 1969