''--Té nas, 
boca, braços 
i cames. 
Tria una part. 

--Els ulls.''

>
Lai
80
/177
Lai

--Té nas, 
boca, braços 
i cames. 
Tria una part. 

--Els ulls.

JOAN BROSSA
El saltamartí , 1969