''Oh, de drogues, n'hi ha de moltes 
menes: des de les satisfaccions 
materials fins a les religions 
i ideologies.''

>
Plaça
81
/177
Plaça

El que compta és afrontar 
la condició humana tal com és 
realment i deixar-se d'il.lusions. 
Oh, de drogues, n'hi ha de moltes 
menes: des de les satisfaccions 
materials fins a les religions 
i ideologies. 

JOAN BROSSA
El cigne i l'oc, 1964