''Confetti

     Serradures.''

>
Poema per a escombrar
83
/177
Poema per a escombrar

     Confetti

     Serradures.

JOAN BROSSA
El cigne i l'oc, 1964