''El poema rep l'ombra de les mans, 
l'aparell de cinema més antic.''

>
4. Xinesc
84
/177
4. Xinesc

El poema rep l'ombra de les mans, 
l'aparell de cinema més antic. 

JOAN BROSSA
Poema sobre Frègoli i el seu teatre, 1965