''Lluna nova

Quart creixent

Lluna vella

Quart minvant.''

>
9. Armari de Proteu
85
/177
9. Armari de Proteu

Lluna nova

Quart creixent

Lluna vella

Quart minvant.

JOAN BROSSA
Petit festival, 1965