''-I les muntanyes què són? I els estels? 
-No són més que els estels i les muntanyes. 
-I aquestes canyes? I aquestes arrels? 
-Doncs no són més que això: arrels i canyes.''

>
Eco
86
/177
Eco

-Explica'm, tu, què és el sol. -El sol. 
-Explica'm què és la lluna. -La lluna. 
-I per  què en Pere plora amb desconsol? 
-Perquè en sa vida no ha tingut fortuna.

-I les muntanyes què són? I els estels? 
-No són més que els estels i les muntanyes. 
-I aquestes canyes? I aquestes arrels? 
-Doncs no són més que això: arrels i canyes.

-I aquesta taula? I aquest balancí? 
I aquestes mans que fan l'ombra xinesa? 
Digues: i el món? I l'home? 
                                      -Heus aquí 
l'última forma de la saviesa:

Mira't a fons, afirma sempre el que és 
i aprèn amb seny que no pots fer res més.

JOAN BROSSA
Sonets del vaitot, 1966