''Mateixa 
tempestuosa 
estranyes 
dret 
tranquil.la 
baix''

>
Sis adjectius
90
/177
Sis adjectius

Era la noia que havia trobat 
una tarda; no sé pas 
les coses que va arribar 
a dir; aixecava el braç 
i somreia i enraonava.

Mateixa 
tempestuosa 
estranyes 
dret 
tranquil.la 
baix

Era la mateixa noia que havia trobat 
una tarda tempestuosa; no sé pas 
les coses estranyes que va arribar 
a dir; aixecava el braç dret 
i somreia tranquil.la i enraonava baix.

JOAN BROSSA
Cent per tant, 1967