''A la fila d'aquest clima 
tot ho belluga el progrés; 
sota un pes que desestima, 
el sol es troba fent rima 
al cantó de qui pot més.''

>
Setrill de ferro
94
/177
Setrill de ferro

Batalla la matinada 
amb les cintes de claror, 
però alguna rufagada 
sovint ens barra l'entrada 
i ens endola l'horitzó. 

A la fila d'aquest clima 
tot ho belluga el progrés; 
sota un pes que desestima, 
el sol es troba fent rima 
al cantó de qui pot més. 

El llampec que desenterra 
el nus entre el bé i el mal 
sempre ve del cantó esquerre, 
contrari del de la guerra 
i la trepa oficial. 

Ja pot gemegar el planeta 
i es pot ensorrar l'espai: 
els subjectes de la dreta 
neixen amb una careta 
i no se la treuen mai.

JOAN BROSSA
Flor de fletxa, 1970