''En lloc de reformar l'individu 
a fi de mudar les estructures 
que serveixen per a coaccionar-lo, 
¿no valdria més mudar les estructures 
per intentar una millora individual?''

96
/177

En lloc de reformar l'individu 
a fi de mudar les estructures 
que serveixen per a coaccionar-lo, 
¿no valdria més mudar les estructures 
per intentar una millora individual? 

JOAN BROSSA
Askatasuna, 1970