''Per als qui tenen el poder 
la violència és legal; només 
la condemnen quan la utilitzen 
els de baix.''

>
Napalm
98
/177
Napalm

Per als qui tenen el poder 
la violència és legal; només 
la condemnen quan la utilitzen 
els de baix. 

JOAN BROSSA
Askatasuna, 1970