''La gent no s'adona del poder que té: 
amb una vaga general d'una setmana 
n'hi hauria prou per a ensorrar l'economia, 
paralitzar l'Estat i demostrar que 
les lleis que imposen no són necessàries.''

99
/177

La gent no s'adona del poder que té: 
amb una vaga general d'una setmana 
n'hi hauria prou per a ensorrar l'economia, 
paralitzar l'Estat i demostrar que 
les lleis que imposen no són necessàries. 

JOAN BROSSA
Askatasuna, 1970