''Darrera la caserna (castell) hi ha 
els policies (dolents) que ataquen; 
els revolucionaris (bons) cal que detinguin 
o matin els policies (dolents).''

>
Estereoscòpic
101
/177
Estereoscòpic

 I 
Darrera el castell (caserna) hi ha 
els indis (dolents) que ataquen; 
la policia (bons) cal que detingui 
o mati els revolucionaris (dolents). 

 II 
Darrera la caserna (castell) hi ha 
els policies (dolents) que ataquen; 
els revolucionaris (bons) cal que detinguin 
o matin els policies (dolents). 
 

JOAN BROSSA
Askatasuna, 1970