''Els poemes acaben, el sentit continua.''

104
/177

Dedico aquest llibre als militants d'ETA 
Izco, Uriarte, Gorostidi, Larena, 
Dorronsoro i Onaindia, 
a la presó del 1971 ençà, després de ser 
condemnats a mort (els tres primers, 
dues condemnes) acusats d'haver participat 
en la mort d'un policia. Les sentències no van ser executades a causa de pressions de l'estranger. 

Els poemes acaben, el sentit continua.

JOAN BROSSA
Ot, 1972