''el cos de policia ha estat reforçat amb 

cascos d'acer 
jeeps 
cotxes-cisterna 
bombes lacrimògenes 
i material de tota mena.''

>
Cossos
105
/177
Cossos

Mentre el cos de bombers tenen 

botes inadequades 
cascos que s'escalfen 
falta de màscares 
falta de telèfons portàtils 
i manca de cotxes 

el cos de policia ha estat reforçat amb 

cascos d'acer 
jeeps 
cotxes-cisterna 
bombes lacrimògenes 
i material de tota mena. 

JOAN BROSSA
Calcomanies, 1972