Han volat amb cartutxos de dinamita 
el monument al fundador de la Guàrdia 
Civil.

106
/177

Han volat amb cartutxos de dinamita 
el monument al fundador de la Guàrdia 
Civil. L'ona expansiva ha produït un greu 
tremolor en parets i fonaments i ha fet saltar 
les vidrieres de la planta primera de la 
Comandància de la Guàrdia Civil.  

JOAN BROSSA
Calcomanies, 1972