''United Fruit Co. 
     (Cop d'estat a Guatemala) 
Anglo-Iranian Oil Co. 
     (Cop d'estat contra Mosaddeq) 
I la resta (etcètera)...''

>
Guant de grisú
107
/177
Guant de grisú

La CIA comparteix els seus trofeus amb 
Western Enterprises Inc. 
     (Agitació a la Xina des de Formosa) 
United Fruit Co. 
     (Cop d'estat a Guatemala) 
Anglo-Iranian Oil Co. 
     (Cop d'estat contra Mosaddeq) 
I la resta (etcètera)...

JOAN BROSSA
Calcomanies, 1972