''La coberta és la part exterior del sostre. 
Els únics edificis que no mereixerien  
tenir teulada són les casernes, 
les esglésies i els bancs.''

110
/177

La coberta és la part exterior del sostre. 
Els únics edificis que no mereixerien  
tenir teulada són les casernes, 
les esglésies i els bancs. 

JOAN BROSSA
Els entra-i-surt del poeta, 1973