''Miro fixament una cosa que em sigui 
familiar per tal de deslligar-me 
de la seva relació quotidiana.''

111
/177

Miro fixament una cosa que em sigui 
familiar per tal de deslligar-me 
de la seva relació quotidiana. 

JOAN BROSSA
Els entra-i-surt del poeta, 1973