''Mentre el meu amor vigila les cantonades, 
pinto amb un esprai vermell en una paret: 
Visquen els Països Catalans!''

>
El millor poema
114
/177
El millor poema

Mentre el meu amor vigila les cantonades, 
pinto amb un esprai vermell en una paret: 
Visquen els Països Catalans!

JOAN BROSSA
Poemes públics, 1975