''Diu que s'afaitaven un cert lloc pilós, 
tot donant a la pelussa la forma d'un cor.''

115
/177

Diu que s'afaitaven un cert lloc pilós, 
tot donant a la pelussa la forma d'un cor.

JOAN BROSSA
Tarannà, 1975