''Tot fou mentida dins el llit:
peus, cames, pubis, pit i muscles,
menys aquell monstre malcarat
que dins el cor sembra el pecat.''

>
III. 42
7
/17
III. 42

La nit no va pas ser agradable
ni a l’un ni a l’altra: el desnivell
de la passió fou inefable,
i el resultat, un desgavell.
El pensament a una altra cambra,
color de mel i color d’ambre,
li recordava el cos d’en Lluc,
que feia el d’en Joan caduc
com l’agonia dels crepuscles
precipitant-se dins la nit.
Tot fou mentida dins el llit:
peus, cames, pubis, pit i muscles,
menys aquell monstre malcarat
que dins el cor sembra el pecat.

SALVADOR OLIVA
Fugitius, 1994