''Trossos 
D'esguard així s'escampen

Cap avall''

58
/71

Trossos 
D'esguard així s'escampen

Cap avall

Pol.len 
De mi que ara respiren

Aquelles 
Les

Mig adormides les 
Manses

Entre els replecs 
De venes aturades

Aquestes

Mig mortes mig 
Prenyades

ANDREU VIDAL SASTRE
Ad vivum, 1999