''  Blau de cel i blau de mar;
ben definit el to intens
i no són iguals.
  Així el teu i el meu voler;
són ben ferms i ben cordials
i... distints també.''

1
/1
Símil

  Blau de cel i blau de mar;
ben definit el to intens
i no són iguals.
  Així el teu i el meu voler;
són ben ferms i ben cordials
i... distints també.
 

MARIA IBARS IBARS
,