''M'abelleixen quatre coses 
-qui prou les sabrà lloar?- 
El sol que bada les roses, 
l'aigua que les fa brostar, 
la rosada que les mulla 
i el vent que les esfulla 
per no veure-les secar.''

>
Quatre coses
5
/19
Quatre coses

M'abelleixen quatre coses 
-qui prou les sabrà lloar?- 
El sol que bada les roses, 
l'aigua que les fa brostar, 
la rosada que les mulla 
i el vent que les esfulla 
per no veure-les secar. 

MARIA ANTòNIA SALVà
Cel d'horabaixa, 1948