"Entre   ombres no hi puc 

viure..."

1
/4

Entre   ombres no hi puc

viure   m'ofeguen

enmig  d'espelmes

tampoc   en canvi

amb la culpa   hi puc dormir.

ANTòNIA VICENS
Tots els cavalls, 2017