SUSO MOINHOS
(1970-)

No sóc enlloc. Hi ha versos, però no es veuen, a penes s’intueixen

en la majoria dels casos. Suro entre aigües de sistemes

literaris com algú sense papers, i alhora sóc difícil de reconèixer

en el propi territori sense contorns definits.

Ja abans la llengua es va endinsar en mi, mesclant-se amb

la sang, imposant-me la seva marca a ferro ben oculta al pit. La

llengua inútil, incapç, la que va néixer morta. I tanmateix parasitant-

me, evitant-me la mort per fotosíntesi, donant-me a canvi

més vida.