SAM ABRAMS
(1952-)

Poeta, traductor, docent i crític literari nascut a West Virginia (EUA) i instal·lat a Catalunya des del anys setanta.

Destaca, sobretot, perquè jugà un paper important a l'hora d'introduir, amb estudis i traduccions, poesia anglosaxona - Emily Dickinson, Gertrude Stein, Robert Frost, Hemingway, T.S. Eliot, H. James, W. Whitman, etc.- als cercles de la literatura catalana. El treball més complet en aquest sentit és Poesia anglesa i nord-americana contemporània (1994). 

I també a la inversa, ja que ha traduït una vintena de volums de poesia del català a l'anglès, amb predil·lecció per aquells autors que eren menys coneguts. Entre els autors que ha traduit hi trobam Albert Ràfols-Casamada (Àlbum Ràfols-Casamada_ veure és sentir, 1994), el primer volum de les obres completes de Marià Manent (Dietaris, 2000), així com llibres de Tomàs Garcés i Joan Margarit.

També ha antologat poesia i prosa catalana a Tenebra blanca. Antologia del poema en prosa en la literatura catalana contemporània (2001) i a 21 escriptores per al segle XXI (2004).

A nivell de creació íntima, ha publicat alguns poemaris: Calculations... (1997) i Tot el desig a peu de plana (2002), aquest darrer en versió bilingüe català-anglès.

L'any 2010 guanya el Carles Rahola d'assaig per Llegir Maragall, avui (2011).

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.