''...en el fons ets el mateix encara:
un ressagat desvalgut
que intenta desesperadament
de traure l'entrellat de tot.''

>
Primer dia d'escola
1
/1
Primer dia d'escola

          ...y pobre hombre buscando a Dios entre la niebla.
                                                              Antonio Machado

Per molt que hages canviat
les vambes per sabates de vestir,
els pantalons curts, plens de butxaques
per d'altres llargs i ben planxats
les samarretes destenyides per camises de batista
de vint-i-un botó, la bossa dels llibres
per la cartera, la llibreta de notes
pel llibre de graus i el llapis de colors
rentables pel guix sense pols,
en el fons ets el mateix encara:
un ressagat desvalgut
que intenta desesperadament
de traure l'entrellat de tot.

SAM ABRAMS
Tot el desig a peu de plana, 2002