JAUME AGELET
(1888-1980)

Poeta i diplomàtic lleidatà, de família aristocràtica. 

La professió li oferí una vida nòmada i va viure a Viena, Ciutat de Mèxic, Washington, l'Haia, París i altres capitals mundials.

La seva poesia, que estableix les “secretes correspondències” pròpies del simbolisme francès, és d’una rica plasticitat. Com ha estat dit, el seu món líric té una profunda arrel tel·lúrica.

Publicà reculls de versos com Domassos al sol (1924), Hostal de núvols (1931), Rosada i celístia (1949), Pluges a l’erm (1953), Font de lluna (1960), etc. 

Pòstumament, aparegué el llibre 100 poemes (1993).

 

Contingut elaborat per Xesc Alemany Sureda.